ساده ترین تکنیک برای صحبت در جمع غریبه

 

لینک دانلود به ایمیل تان ارسال می شود

ایمیل شما محفوظ نگه داشته می شود و کسی از آن مطلع نخواهد شد

بنده حسین علی پور ظرف مدت سی روز بر ترس از نه شنیدن و رد شدن و ترس از قضاوت دیگران و آشنا شدن با افراد جدید غلبه کردم و به شجاعت و شهامت و آرامش رسیدم.