چطور نگرانی را از بین ببریم؟

چطور نگرانی را از بین ببریم؟

ممکن است به این نتیجه برسی که مشکلاتت زیاد است و به ناچار نگران می شوی

 

 

و راه حلی برای حل نگرانی ها و مشکلاتت پیدا نمی کنی و ممکن است بخواهی که وضع به گونه دیگری باشد.

ادامه مطلب …

چطور از شنیدن نه نترسیم؟

 

به احتمال زیاد از شنیدن نه ترس داری. ترس های دیگر هم در وجود تو هست ترس از رد شدن و ترس از طرد شدن.

 

ترس های زیادی در وجود افراد هستند که اغلب آنها غیرواقع بینانه هستند مثل ترس از اتتفاد و تایید نشدن و ترس از مضحکه شدن.

ادامه مطلب …

استرس چیست؟

استرس یک اتفاق طبیعی و همیشگی است. هرگاه با چالشی مواجه شوید، رویارویی با آن یک واکنش فیزیولوژیکی به نام استرس را در شما ایجاد می کند.

ادامه مطلب …