دوست عزیز یک قلم و کاغذ بردار. در جدول زیر برخی از نشانه های متعارف نگرانی درج شده است.

 

در هر مورد شدت استرس خود را در هفته گذشته مشخص کن و با توجه به مقدار و تعداد دفعات اتفاق افتادن در هفته گذشته روی کاغذ نمره ات را ثبت کن و بین صفر تا ۳ نمره بده

 

اگر مثلا تعداد دفعات هراس در هفته گذشته کم و اندک می باشد به آن نمره یک بده

 

و برای تمامی ۳۳ مورد این جدول این کار را بکن و در اخر امتیازات را جمع کن و با توجه به دسته بندی متوجه می شوی سطح استرست چقدر می باشد.

 

نشانه های استرس
۰-ابدا
۱-کمی
۲-تا اندازه ای
۳-خیلی زیاد
گروه ۱: احساسات نگران کننده
۱-اضطراب،دستپاچگی،نگرانی،ترس
۲-احساس عجیب،غیرواقعی و یا مبهم بودن اشیا.
۳-احساس جدا بودن از تمام یا بخشی از جسم خود
۴-هراس ناگهانی و غیرمنتظره
۵-احساس سرنوشت شوم
۶-احساس گرفتگی،فشار روانی
گروه ۲: افکار نگران کننده
۷-دشواری در تمرکز
۸-پرش ذهن از موضوعی به موضوع دیگر
۹-خیالات هراس انگیز
۱۰-ترس از دست دادن کنترل خود
۱۱-ترس از دیوانگی و اختلال مشاعر
۱۲-ترس از بیهوش شدن
۱۳-ترس از بیماری جسمی،حمله قلبی یا مردن
۱۴-ترس از مضحکه شدن
۱۵-ترس از تنها ماندن و منزوی شدن
۱۶-ترس از انتقاد و تایید نشدن
۱۷-پیش بینی حوادث وحشتناک
گروه ۳: نشانه های ناراحتی جسمانی
۱۸-تپش قلب
۱۹-درد، فشار و گرفتگی در ناحیه سینه
۲۰-کرختی سر انگشتان پا یا دست
۲۱-تشویش و دلهره
۲۲-یبوست،اسهال
۲۳-بیقراری، از جا پریدن
۲۴-گرفتگی عضلات
۲۵-عرق کردن بدون تب
۲۶-احساس ورم در ناحیه گلو
۲۷-لرزش و تکان بدن
۲۸-لرزش در ناحیه ساق های پا
۲۹-احساس سرگیجه،حواس پرتی یا ازدست دادن کنترل
۳۰-احساس خفگی،دشواری در تنفس کردن
۳۱-درد در ناحیه سر،گردن و پشت
۳۲-احساس گرما یا سرمای ناگهانی
۳۳-احساس خستگی،ضعف یا بی حالی

 

جمع امتیازات: …………………………
تاریخ:…………………………………………

 

پس از تکمیل پرسشنامه،امتیازات بدست آمده را جمع کنید.امتیاز بدست آمده در فاصله ۰ تا ۹۹ قرار می گیرد.

 

برای تفسیر امتیاز بدست آمده از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید.

 

امتیاز
شدت استرس
۴-۰
استرس ناچیز
۱۰-۵
مرز استرس
۲۰-۱۱
استرس خفیف
۳۰-۲۱
استرس متوسط
۵۰-۳۱
استرس شدید
۹۹-۵۱
استرس بسیار زیاد- وحشت

 

استرس و اضطراب یک مسئله فراگیر و جهانی است و هر کسی حداقل یک بار با آن مواجه شده است.

 

 

استرس هم خانواده و هم ردیف ترس است و ترس از نرسیدن به چیزهایی که در آینده می خواهیم به آن برسیم.

 

ولی اضطراب نگرانی نسبت به آینده است و ما را گول می زند که قرار است اتفاق بدی بیفتد یا اشکالی در کار است.

 

 

اگر قرار است در امتحانی شرکت کنی یا سخنرانی در پیش رو داری یا کسب و کار جدیدی شروع کنی داشتن استرس و اضطراب طبیعی است

 

و آنرا بپذیر.با نپذیرفتن استرس و اضطراب،شدت می گیرند و بر وخامتشان افزوده می شود و وجود مقداری از آن به انسان برای انجام کارها انگیزه می دهد.

 

دوستدار تو

 

حسین علی پور